Lid worden van de NVV

Bent u, al of niet beroepshalve, betrokken bij het vervoerrecht in een van zijn vele facetten: zeevaart, binnenvaart, wegvervoer, luchtvervoer, spoorwegvervoer? Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het rechtsgebied en meedenken bij de totstandkoming van nationale of internationale regelgeving?

Ik meld mij aan voor het NVV lidmaatschap

Informatie

De Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht nodigt u uit lid te worden.
Met ingang van 2014 bedraagt de jaarlijkse contributie EUR 50,- voor een gewoon lidmaatschap. Voor diegenen die beroepshalve verplicht zijn opleidingspunten te halen (welke punten onder de toepasselijke regels van hun beroepsorganisatie ook daadwerkelijk verdiend zouden kunnen worden met het bijwonen van bijeenkomsten van de NVV), is de jaarlijkse contributie EUR 100,-. U kunt als particulier lid worden door het aanvraagformulier volledig in te vullen.

Adreswijziging?
U kunt hetzelfde formulier gebruiken als voor een nieuw lidmaatschap. Vul daarvoor ook het formulier volledig in, maar geef echter bij uw lidmaatschap status aan dat u een bestaand lid bent. Wij zullen de nieuwe gegevens dan actualiseren.

Donateurschap
Hecht u als bedrijf of instelling belang aan de goede toepassing van het vervoerrecht en aan het bestaan van degelijke en doeltreffende regelgeving op dit rechtsgebied?

De Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht nodigt u uit donateur te worden. Neem contact op met de secretaris voor de diverse mogelijkheden en voorwaarden.

 * Voor een correcte verwerking dient u alle gemerkte(*) velden in te vullen of aan te klikken. Met het versturen van de gegevens stemt u in met het langs elektronische weg bijeenroepen van ledenvergaderingen aan het door u mede voor dit doel opgegeven emailadres. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Aanmeldformulier

Aanmelden